Propietat del Web

AmicsdelSenderisme.com és un domini que pertany a l’Associació Catalana d’empreses de Senderisme, amb domicili al c/ del Pont, 19 17811 Santa Pau, amb NIF J17843889 i inscrita en el registre d’associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya,.

Pot contactar amb nosaltres a través del correu electrònic info@amicsdelsenderisme.com

Protecció de dades

Privacitat: política de protecció de dades de caràcter personal del web gencat

L’Associació Catalana d’Empreses de Senderismegaranteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d’aquest web en el termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d’acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

A cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s’informarà, de manera expressa, de l’existència d’un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la seva recollida i de les persones destinatàries de la informació, de les possibles cessions de dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, així com de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre aquestes dades i la manera d’exercir-los. En cas que en algun formulari que reculli dades de caràcter personal no s’explicitin aquests drets o la manera d’exercir-los, podeu comunicar-ho a:

Tanmateix, si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre alguna de les vostres dades personals (incloses imatges o gravacions de veu), us podeu adreçar a l’Associació Catalana d’Empreses de Senderisme, al correu info@amicsdelsenderisme.com

D’altra banda, les galetes (cookies) s’utilitzen únicament amb finalitats estadístiques, ja que proporcionen informació rellevant als responsables del portal per millorar el servei a la ciutadania.